BIBLIA
z komentarzami św. Jana Pawła II
Pamiątkowe wydanie z okazji kanonizacji.

Biblia zawiera 1456 stron, z których 360 stanowią komentarze Jana Pawła II. Całość uzupełniają 83 ryciny biblijne Gustave’a Doré oraz średniowieczne, kolorowe mapy świata i Ziemi Świętej.

Patronat honorowy – Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.
Szczegółowe informacje o Biblii
wydanie
Wydanie

Drugi w historii Polski przekład dokonany przez jednego tłumacza, ks. bpa Kazimierza Romaniuka.

Unikatowa, złocona i tłoczona oprawa z misternymi ornamentami nawiązującymi do wydań Biblii z XIX wieku.

Brzegi stron Biblii pokryto złotą folią.
Misterne illustracje
Misterne ilustracje

Biblia zawiera 83 starannie wydrukowane w kolorze sepii biblijne ryciny Gustave’a Doré.

Operowanie przez artystę światłocieniem i finezyjną kreską podkreśla realizm oraz ekspresję przedstawianego świata i buduje jego tajemniczość.
Barwne mapy
Barwne mapy

Na wewnętrznych stronach okładek zostały umieszczone barwne, średniowieczne mapy świata i Ziemi Świętej.

Jedna z nich, przedstawiająca Jerozolimę jako centrum ówczesnego świata jest uznawana za najstarszą zachowaną mapę przed­stawiającą Chrystusa jako nadzorcę świata.
Biblia
Parametry książki

Format: 240 x 320 mm
Liczba stron: 1456
Waga: 3,7 kg
Wykaz skrótów i oznaczeń
Wykaz czytań mszalnych
360 stron komentarzy Jana Pawła II
83 ryciny
6 map
Złocone brzegi księgi
Wydania specjalne
BURSZTYNOWA BIBLIA PAPIESKA
Biblia z komentarzami św. Jana Pawła II została opra­wiona w misternie wykonane okładki uszlachetniane srebrem i
24 karatowym złotem.
Awers księgi przedstawia wizerunek Świętej  Rodziny (ręczne malowanie), na rewersie widniej postać Chrystusa Zmartwychwstałego. Na grzbiecie umieszczono wizerunki przedstawiające czterech Ewangelistów oraz św. Jana Pawła II.  Okładki wzmocniono specjalnymi guzami, zdobionymi bursztynem (20 bursztynów), aby po rozłożeniu księgi nie uszkodzić kunsztownej oprawy. 
Najważniejsze cechy
Zdobienie
20 bursztynów
Złocone
brzegi księgi
Uszlachetniane
postarzane srebro
Ręcznie barwiona
skóra koźlęca
• Format: 240 x 320 mm
• Okładka – uszlachetniona srebrem, platerowana 24-karatowym złotem
• Zdobienie - 20 bursztynów • Ręczne malowanie • Waga 5,3 kilograma
• Liczba stron 1456 (360 stron komentarzy Jana Pawła II) • Nakład - 99 ręcznie numerowanych egzemplarzy
Czym są księgi mennicze?
Księgi Mennicze to absolutna nowość na polskim rynku wydawniczym i kolekcjonerskim wydawana jedynie przez Mennice tak jak robiono to w dawnych czasach. Nazwa Księgi Mennicze wywodzi się właśnie z niezwykłych form uszlachetniania wydań. Okładki są ręcznie wykonywane – podobnie jak skomplikowane projekty awersów i rewersów monet czy medali – następnie uszlachetniane srebrem, złotem i wysadzane kamieniami. To niezwykła oferta zarówno dla bibliofili jak i kolekcjonerów wszelkiego rodzaju precjozów ze względu na ściśle limitowane wydania, a także ich ekskluzywność.
Dodatkowe atuty
Platerowane
24 karatowym złotem
Ręcznie
Malowane
Błogosławieństwo
Jana Pawła II
Kolorowe
mapy
O tłumaczu
Jego Ekscelencja Biskup Kazimierz Romaniuk

Biskup Kazimierz Romaniuk urodził się 21 sierpnia 1927 roku w Hołowienkach. Pierwszy biskup diecezji warszawsko-praskiej. Jeden z najwybitniejszych polskich biblistów. Ukończył studia biblijne w Rzymie i Jerozolimie.

Był rektorem seminarium duchownego w Warszawie, wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Akademii Teologii Katolickiej, przewodniczącym Podkomisji Episkopatu ds. Pisma Świętego, wiceprzewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Wydawnictw Katolickich, członkiem Rady Naukowej Episkopatu, członkiem Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej i wielu innych gremiów kościelnych. Autor 70 książek i ponad 450 artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Dokonał pierwszego od 1597 roku (po księdzu Jakubie Wujku) samodzielnego tłumaczenia Biblii z języków oryginalnych (hebrajski, grecki, aramejski) na język polski. Praca ta pochłonęła 40 lat. Jej efektem jest przekład Pisma Świętego konsekwentny i zrozumiały dla wszystkich wiernych. Piękny literacko, jasny komunikacyjnie. W porównaniu z innymi tłumaczeniami Biblia ta, rezygnując z dosłowności za wszelką cenę, jest przełożona wyjątkowo zrozumiale.

Patronat honorowy Kardynał Stanisław Dziwisz – Metropolita Krakowski

Pismo Święte, jak wielokrotnie podkreślał Jan Paweł II, jest jak orzeźwiająca woda i jak pożywienie, którym karmi się człowiek wierzący. Dlatego kontakt ze Słowem Bożym jest podstawowym obowiązkiem ucznia Chrystusowego.

Tradycja Kościoła wypracowała wiele metod czytania Pisma Świętego: czytanie ciągłe (lectio continua), czytanie tematyczne, skrutowanie Pisma Świętego.

Niewątpliwie ważna jest codzienna lektura Słowa Bożego. Ważny jest też komentarz, przewodnik, który prowadzi nas przez kolejne strony Biblii i pomoże zrozumieć Słowo, które Bóg kierował do człowieka, by w pełni wypowiedzieć się w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, Słowie Wcielonym.

Jan Paweł II do André Frossarda powiedział, że czytanie Pisma Świętego jest doświadczeniem Komunii z Bogiem, „jak gdyby pierwszą wersją Eucharystii”.

Zachęcam wszystkich do jak najczęstszego kontaktu ze Słowem Bożym, do otwarcia się na jego działanie, na jego uzdrawiającą i stwórczą moc. Umiejętność czytania Pisma Świętego niech staje się podstawową sprawnością każdego wierzącego. Niech więc Jan Paweł II inspiruje do codziennej, pogłębionej lektury Pisma Świętego, aby stawało się ono chlebem życia na każdy dzień.

Wydawcom i Czytelnikom z serca błogosławię

Stanisław Kardynał Dziwisz
Metropolita Krakowski

Inne wydania
Czas na Biblię