Menu
Biblia z koment JPII - okleina.indd

Drugi w historii Polski przekład dokonany przez jednego tłumacza, ks. bpa Kazimierza Romaniuka. Unikatowa, złocona i tłoczona oprawa z misternymi ornamentami nawiązującymi do wydań Biblii z XIX wieku. Brzegi stron Biblii pokryto złotą folią.

wyklejka_1

Na wewnętrznych stronach okładek zostały umieszczone barwne, średniowieczne mapy świata i Ziemi Świętej. Jedna z nich, przedstawiająca Jerozolimę jako centrum ówczesnego świata jest uznawana za najstarszą zachowaną mapę przed­stawiającą Chrystusa jako nadzorcę świata.

Biblia zk JPII 2015.indb

Biblia zawiera 83 starannie wydrukowane w kolorze sepii biblijne ryciny Gustave’a Doré. Operowanie przez artystę światłocieniem i finezyjną kreską podkreśla realizm oraz ekspresję przedstawianego świata i buduje jego tajemniczość.

Okładka twarda, złocona z tłoczeniami
Wymiary 240×320 mm
Liczba stron 1464

Całostronicowe grafiki Gustave’a Doré

121 ilustracji Gustave’a Doré. Dzięki czarno-białym grafikom wybitnego artysty wydanie to nawiązuje do XIX-wiecznych Biblii. Realistyczne prace artysty, bywały często podawane krytyce, jednak przetrwały próbę czasu. Doré tchnął nowe życie w biblijne postaci i historie.

grafiki
kronika_rodzinna

Specjalne strony przeznaczone na Kronikę Rodzinną

Na stronach Kroniki Rodzinnej można zapisywać ważne wydarzenia, np. daty urodzin, chrztu, sakramentu małżeństwa, bierzmowania, Pierwszej Komunii świętej, itp. Wpisy te sprawiają, że w biblijną historię zbawienia, wpisana jest historia naszej (konkretnej) rodziny. Biblia z rodzinnymi zapiskami może stać się kroniką rodzinną przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

Błogosławieństwo Jana Pawła II

Wartością duchową tego wydania jest tekst zawierający błogosławieństwo Jana Pawła II dla Czytelników, którzy z Rodzinami czytają Pismo Święte z 19 marca 2005 roku z jego odręcznym podpisem. Ma ono niezwykły wymiar duchowej łączności z Janem Pawłem II; sprawia, że Papież był naszym przewodnikiem za życia, a teraz jest naszym orędownikiem w Domu Ojca.

strony-blogoslawienstwo
komentarze

365 stron komentarzy biblijnych Ojca Świętego

Tłumaczenie zostało wzbogacone komentarzami biblijnymi Jana Pawła II, ponieważ Pismo Święte było dla Papieża istotnym punktem odniesienia zarówno w jego życiu, jak i nauczaniu.