Menu

Teksty biblijne

Jak powstały teksty biblijne

Biblia to zbiór tekstów pochodzących z okresu obejmującego ponad tysiąc lat. Nie jest ona zatem jednolitym dziełem, lecz efektem twórczości i pracy pisarskiej dokonującej się w różnych kontekstach kulturowych. Inaczej pisano, gdy kształtowały się zręby hebrajskiej państwowości, inaczej, gdy dwór królewski i świątynia stanowiły centrum intelektualne, jeszcze inaczej, gdy posługiwanie się słowem pisanym stało się nieco bardziej powszechne. Posługiwano się przy tym nie tylko różnymi narzędziami zapisu, ale także rozmaitymi gatunkami literackimi. Już nawet sam tradycyjny podział Biblii hebrajskiej odzwierciedla to zróżnicowanie. Obok ksiąg Tory składa się na nią zbiór ksiąg Proroków oraz ostatni chronologicznie zbiór ksiąg zwanych Pismami. A przecież Biblia składa się z dwóch zasadniczo odrębnych części: Biblii hebrajskiej oraz Nowego Testamentu. Powstały one w różnych okresach i w różnych językach. Bardzo schematyczny podział jest prosty. Przed Chrystusem, czyli przed naszą erą, powstała Biblia hebrajska, w na początku naszej ery – Nowy Testament.

Języki biblijne i pisma

Teksty Starego Testamentu są napisane w języku hebrajskim, zwanym niekiedy hebrajskim biblijnym, oraz – w dużo mniejszym stopniu – w języku aramejskim (część Księgi Daniela). Nowy Testament napisano w języku greckim, chociaż niekiedy można dostrzec jego semicki kontekst. Nie jest to bowiem klasyczny język grecki, ale używane na Bliskim Wschodzie koine. Jest to rodzaj dialektu greckiego rozpowszechniony w tym rejonie świata w okresie hellenistycznym, czyli po podbojach Aleksandra Wielkiego. Odznaczał się prostą składnią oraz uboższą leksyką niż greka klasyczna. Na starożytnym Bliskim Wschodzie przez z górą dwa tysiąclecia dominowało pismo klinowe, którego twórcami byli Sumerowie, a rozpowszechnili semiccy Akadowie. Język akadyjski przez około półtora tysiąclecia pełnił funkcję języka dyplomacji i handlu. Najważniejsze dzieła literackie bliskowschodniej starożytności zapisano klinami w języku akadyjskim w dwóch dialektach: asyryjskim i babilońskim.

Powstanie tekstów Starego Testamentu

Powstanie tekstów Nowego Testamentu

Fragmenty wstępu Andrzeja Mrozka z Biblii Podróżnej     KUP TERAZ