Menu

Ekskluzywne wydanie Pisma Świętego Nowego Testamentu zawiera 600 kolorowych zdjęć obrazujących teksty biblijne.
Album został wzbogacony w interesujące komentarze pozwalające lepiej poznać miejsca i zwyczaje w czasach Jezusa. Znajdziemy w nim między innymi odpowiedzi na pytania:
Jak powstał i kształtował się kanon Nowego Testamentu?
Jaki jest biblijny obraz świata i człowieka?
Jak rozumiano i liczono czas w Biblii?
Czym jest biblijne natchnienie oraz jak czytać i interpretować Pismo Święte?

Okładka twarda
Wymiary 240×320 mm
Liczba stron 616
strony_part_11
strony_part_21
strony_part_31
strony_part_41
strony_part_51
nstrony_part_11
nstrony_part_21
nstrony_part_41